តារាងចេញដំណើរ

Departure Schedule

ម៉ោងចេញដំណើរ

Depart Time

គោលដៅ

Destination

លេខឡាន

Car No.

ម៉ោងទៅដល់

Est. Arrival Time

កំណត់សំគាល់

Remark

.

           

ក្រុមហ៊ុនឡារីតា សូមស្វាគមន៏ Welcome to Larryta Express ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរអតិថិជនទាំងអស់ក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាព និង ជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយ ក្រុមហ៊ុនឡារីតា មិនទទួលរបស់បញ្ញើ រឺ ការយកតាមខ្លួននូវវត្ថុមួយចំនួនដូចជាៈ សាច់សត្វ សត្វរស់ ធុរេន ខ្នុរ គ្រឿងសមុទ្រ វត្ថុមានក្លិនឆ្អេះ ឆ្អាប និង​ ស្អុយឡើយ។ សូមអរគុណ!